หอเกียรติยศ

รางวัลงานวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
REIFEN
MCOTTV
LogisTech Tokyo
CEMAT
AUTOMECHANIKA DUBAI
IndustryExpo
กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง "ยางล้อตัน สูตรประหยัด"
เดลินิวส์ ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมยางล้อตัน : อนาคตยางไทย"
1/1