เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยางตันคุณภาพระดับโลก

เป้าหมาย

เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคุณสมบัติเฉพาะของรถฟอร์คคลิฟ พฤติกรรมของผู้ขับขี่และสภาพแวดล้อมจริงในการทำงานเพื่อผลิตยางตันที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับทุกสภาพการขับขี่

เราต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางตันคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อลดต้นทุนการบริโภคเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เราต้องพัฒนาปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

ค่านิยมของเรา คือความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดกรอบการทำงานที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเรา 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือกุญแจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปสู่ความเป็นสากล

ความเป็นผู้นำ

•ความรับผิดชอบร่วมกันและความโปร่งใส
•การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
•การฟังและการเรียนรู้
•การเปรียบเทียบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•การฝึกสอนและพัฒนาผู้อื่น
•ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

 

ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ปีแล้วปีเล่าที่เราได้พัฒนาและผลิตยางล้อรถโฟล์คลิฟท์ที่ได้รับการจัดอันดับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดในอุตสาหกรรม เราส่งมอบยางที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ยางตันของเราให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและการบริการที่เหนือกว่า นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นภาพสะท้อนของตัวแทนของเรา

วันนี้เราเป็นผู้นำตลาดประเทศไทยในฐานะ บริษัทที่มีระดับการผลิตสูงสุดและเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพสูงที่เราดำเนินงานด้วย เราได้ขยายการดำเนินงานตามความต้องการของโลกธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้เรายังมีตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และดูไบ

slider2.jpg