ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท company history

 

ปี 2537 บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัดได้ถูกก่อตั้งโดยคุณวันไชย ศรีโชติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม โดยเริ่มต้นจากโรงงานขนาดเล็ก รับหล่อดอกยางลม และยางตัน มีที่ตั้งโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ประมาณ 2 ไร่มีพนักงานประมาณ 20 คน

ระชุม1.jpg
ราวติดยางลมเดิม.jpg
DSC02715.jpg
 • ปีพ.ศ.2543 บริษัท ได้เริ่มผลผลิตยางตันใหม่เป็นครั้งแรก โดยสามารถผลิตได้เฉพาะยางตันสีดำ ที่ใช้กับรถโฟร์คลิฟท์ยี่ห้อจากญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยใช้ตราสินค้า โคมาชิ  KOMACHI

ะยางดิบ 1.jpg
 • ปีพ.ศ.2548 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายใน การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และยังคงดำเนินการอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

IMG_3917.jpg
Komachi Brochure_Japan.jpg
iso-9001.jpg
 • ปี 2555-2556 ทางบริษัทฯ ได้ทำงานวิจัยเรื่อง “ยางล้อตันประหยัดพลังงาน” ร่วมกับหลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งผลงานที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถนำงานวิจัยไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยางล้อไทย  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประเทศจนทำให้งานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลจาก สกว. โดยเป็น. 1 ใน 16 งานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ จากงานวิจัยทั้งหมด 1,600 งานวิจัย ทั่วประเทศ

Picture1.png
รับรางวัล สกว1.jpg
รับรางวัล 3.jpg
 • ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ได้รับ “รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” ในฐานะที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม จนทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทย สามารถพัฒนาธุรกิจจนมีความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ผลิตรายอื่นในแต่ละอุตสาหกรรม

รับรางวัล 2.jpg
 • นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริม การลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI ) จำนวน 3 ครั้ง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นการลุงทุน และเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

S__7397503.jpg
IMG_8614.jpg
IMG_9059.jpg
 • บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ได้เติบโต และเป็นที่รู้จักทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่สำคัญได้แก่ Toyota Tsusho Forklift Thiland Co.,LTD. บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถโฟร์คลิฟท์ Unicarrier,  บริษัท Jungheinrich Thailand , บริษัท Linde Material Handling Thailand , บริษัท Bangkok Komutsu และผู้นำเข้าโฟร์คลิฟท์รายอื่นๆ เกือบทุกยี่ห้อที่เลือกใช้ยางของเราเช่นกัน. นอกจากนี้ยังส่งออกไปต่างประเทศ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก

16.jpg
 • วิสัยทัศย์ vison,

  • Vision เราจะเป็นผู้นำในการผลิตยางล้อตัน สำหรับรถโฟร์คลิฟท์ รถขนส่ง ในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งของไทย ในปี 2023

  • Mission

   • วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามผลการทำงานอย่างเคร่งครัด

   • มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   • ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

   • ลดต้นทุน  ทุกส่วนในองค์กร ต้องมีแผนการลดต้นทุนที่ชัดเจน วัดผลได้ รายงานความคืบหน้าทุก 3 เดือน

   • มุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพสินค้า   การสร้างมาตรฐาน

   • วางแผนการตลาด กลยุทธ์ อย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว.

   • มุ่งมั่น ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ

   • มุ่งมั่น พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

3-2.jpg
Picture18.jpg